Record details

Title keyword
    Semily
Monograph
    hydrogeologická mapa - list 03-41 Semily
    Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 03-413 Semily
    Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily
    Semily. Sborník k osmdesátinám Vladimíra Prouzy
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-413 Semily
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-413 Semily
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 list Semily 03-413
    Zoopaleontologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Semily (03-413) : závěrečná zpráva
Article
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů na listu mapy Semily
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Pliocénní vulkanická aktivita v oblasti mezi městy Semily a Turnov: sopky Prackov a Kozákov a kozákovský lávový proud
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Rizikové geofaktory životního prostředí - list 03-413 Semily
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)