Record details

Title keyword
    Severočeském
Article
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
    Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru