Record details

Title keyword
    Severočeských
Article
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Coprocessing severočeských uhlí
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Podivuhodná nepukalka severočeských třetihor
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141)
    Reaktivita severočeských uhlí při společné hydrogenaci s ropným zbytkem
    Rozmístění olivínu v severočeských čedičích
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Šlichová prospekce v oblasti severočeských vulkanitů