Record details

Title keyword
    Sférule
Article
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Skleněné sférule devonského stáří
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry