Record details

Title keyword
    Silesikum
Article
    Chlorites of banded magnetite ores from Desná group (silesikum, Czech Republic)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Zlato ze šlichů v oblasti Branné (silesikum) (14-24 Bělá)