Record details

Title keyword
    Silicifikované
Article
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
    Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty?
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
    Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9