Record details

Title keyword
    Silikátech
Article
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech