Record details

Title keyword
    Skalních
Monograph
    Mapa morfologie skalních výchozů a zásahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003
    Mezolit severních Čech : komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003. Dolnověstonické studie, sv. 9
    Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj: Vyhodnocení časových řad kontrolního sledování vybraných skalních objektů
    Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
Article
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Bezpečnostní kontrolní sledování skalních stěn v kvádrových pískovcích
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Chyby v hodnocení stability skalních svahů pomocí stereografických sítí
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Galerie skalních hřibů
    Galerie skalních jehel
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologie andezitových skalních útvarů v pohoří Vtáčnik
    Geomorfologie skalních útvarů v Keprnické hornatině
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Mikroseismické monitorování skalních svahů v norských fjordech
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Řešení stability skalních svahů
    Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst