Record details

Title keyword
    Skarnovo-medenoporfýrový
Article
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch