Record details

Title keyword
    Skarny
Article
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory)
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny z okolí Měděnce jako ozdobné kameny