Record details

Title keyword
    Skla
Article
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Haitská skla
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Problematika koroze a konzervace skla
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Přírodní skla
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Silikonoxykarbidová skla obsahující kobalt
    Vulkanická skla v roce 1987