Record details

Title keyword
    Skladovací
Monograph
    Gravimetrický průzkum podloží skladovací nádrže č. 230/H 107A na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
Article
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty