Record details

Title keyword
    Sklech
Article
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Lechatelierit v některých přírodních sklech
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987