Record details

Title keyword
    Skleněné
Monograph
    Česká sklářská společnost - Technologické úskalí skleněné plastiky
Article
    Skleněné sférule devonského stáří
    Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry