Record details

Title keyword
    Sklo
Article
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Georgius Agricola a sklo
    Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic
    Sklo v recentních sedimentech
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí