Record details

Title keyword
    Slíd
Article
    Chemické složení světlých slíd a illitu
    Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
    Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur
    Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy