Record details

Title keyword
    Slínitých
Article
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin