Record details

Title keyword
    Slaný
Article
    Ako s vodou na dole Slaný?
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Koncepcia výstavby bane Slaný
    Lacustrine couplet-lamination: evidence for Late Pennsylvanian seasonality in central equatorial Pangaea (Stephanian B, Slaný Formation, central and western Bohemian basins)
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný
    Prognóza plynodajnosti dobývacího prostoru ložiska Slaný
    The system H20-CO2-NaCL in natural conditions of the Slaný basin
    Teoretické zdůvodnění plynokapalných projevů vzniklých při stavbě dolu Slaný
    Upper Carboniferous miospores near Slaný, Kladno Basin, Part III - Summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores near Slaný of the Kladno Basin. Part III - summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Výstavba dolu Slaný
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry