Record details

Title keyword
    Slavkov
Monograph
    Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Stanovisko ČGS ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na "Výstavbu plynovodu a plynovodní přípojky areálu PENTAR, a.s." na pozemcích parc. č. 1967/8, 1967/10, 1967/21, 1967/25, 2016/2 a 2047/1 v k.ú. Horní Slavkov
Article
    The 3rd Moravian geographical conference CONGEO ď99: regional prosperity and sustainability, Slavkov u Brna, Sptember /6-10./ 1999
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Chemical and biological change in forest floor and mineral soils of the Slavkov Forest, Czech Republic between 1993-2003
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif)
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    The Krásno SN-n-W ore district near Horní Slavkov: mining history, geological and mineralogical characteristics
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Metamorphic evolution of the migmatitic gneiss unit near Horní Slavkov
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle 1. Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Stříbro a Horní Slavkov
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Tin-bearing granites of the Horní Slavkov area
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranové ložisko Horní Slavkov
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)