Record details

Title keyword
    Slavkovského
Monograph
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
Article
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Granity Slavkovského lesa
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J. W. Goethe
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně