Record details

Title keyword
    Slepenců
Article
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    Krása súľovských slepenců
    Kryogenní modelace rokytenských slepenců v Přírodní rezervaci Břenčák východně Veverské Bítýšky
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
    Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
    Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)