Record details

Title keyword
    Slezsku
Monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 5. ročník
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře
    Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
    Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4 díl (Š-Ž, Slovníky, dodatky)
    Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
Article
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    Agardit-(Y) z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V)
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov.
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001
    Některé nové nerosty ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
    Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost
Serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2000
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r.2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
    Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006