Record details

Title keyword
    Slovenské
Monograph
    České a slovenské regiony na počátku 3. millenia
    České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
    České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
    Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice
    Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky
    Kallabová, Smolová, Ira et. al: Změny regionálních struktur České Republiky a Slovenské Republiky
    Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
    Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti
    Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference
    Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky
    Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky
Article
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rohovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation (Slovenské Rudohorie MTS.)
    Glaucophanised amphibolites and gneisses near Rudník (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Izotopic composition on sulphur and carbon of uranium mineralization near Novoveská Huta (tha Slovenské rudohorie Mts.)
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
    Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Mineral Resources in the Hnúšťa Area, Slovenské Rudohorie Mts., Central Slovakia; a Mineralogical Study
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Slovenské geotermálne zdroje
    Slovenské kúpele a minerálne vody v diele Mateja Bela
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky