Record details

Title keyword
    Slovenskom
Article
    Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase
    Ďalší objav v Slovenskom krase
    Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase
    Krasové javy v Tlstom vrchu pri Slovenskom Pravne
    Kunia priepasť - 203 m. hľbkový rekord v Slovenskom Krase
    Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase
    Ponorná priepasť v Slovenskom krase
    Príčiny a dôsledky znečisťovania Jašteričieho jazera v Slovenskom krase
    Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice