Record details

Title keyword
    Slunce
Article
    Čím je Zemi Slunce?
    Dlouhodobé vztahy mezi pohybem Slunce a sluneční aktivitou, zaznamenanou radiouhlíkem v letokruzích
    Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce
    I dnes zapadá slunce nad Atlantidou. Sopečné erupce, egyptské rány a Atlantida
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
    Kráter zapadajícího slunce
    Možné slapové vlivy planet na Slunce
    Pohyb Slunce a solárně terrestrické jevy
    Santorin - slunce a láva Středomoří
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Vztahy mezi pohybem slunce a geomagnetickou a sluneční aktivitou od r. 1844
    Země a Slunce
    Změny geomagnetický pulzací v průběhu úplného zatmění slunce