Record details

Title keyword
    Smeru
Article
    Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Návrh výpočtu středního směru
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky
    Strukturní predispozice směrů toku Rokytné
    Symetrie směrů v krystalech kubické soustavy a feromagnetické a feroelektrické fázové přechody
    Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.