Record details

Title keyword
    Sokolovska
Monograph
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
Article
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska