Record details

Title keyword
    Sokolovsku
Article
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Molisolové diapiry na Sokolovsku
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku