Record details

Title keyword
    Sorbenty
Article
    Kombinované sorbenty kovů na bázi nízkoenergetických uhlí a chitosanu
    Sorpce Cu, Cr, Cd a Zn na izolované přírodní sorbenty a jejich směsi
    Uhelné sorbenty - jejich příprava a použití