Record details

Title keyword
    Současných
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu
Article
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií
    Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP