Record details

Title keyword
    Spektrální
Monograph
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
Article
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů