Record details

Title keyword
    Spektroskopie
Article
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Infračervená spektroskopie a urolitiáza
    Infračervená spektroskopie minerálů na bázi SiO4 tetraedrů
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama
    Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode