Record details

Title keyword
    Speleologického
Article
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Historie organizovaného speleologického hnutí v Slovinsku
    Výsledky speleologického prieskumu pohoria Biokovo v Juhoslávii
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979