Record details

Title keyword
    Speleologický
Monograph
    3. národní speleologický kongres
    3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta
    3. národní speleologický kongres. Rozšířená abstrakta
    3.Národní speleologický kongres
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
Article
    9. medzinárodný speleologický kongres v Španielsku
    9. mezinárodní speleologický kongres 1986
    10. Mezinárodní speleologický kongres
    12. mezinárodní speleologický kongres ve Švýcarsku
    15. mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    IX. Mezinárodní speleologický kongres
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984-1993
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Speleologický výskum krasu doliny Mošnice
    Speleologický výskum Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch
    Speleologický výzkum historických dolů v Kutné hoře
    VIII. medzinárodný speleologický kongres v USA
    X. medzinárodný speleologický kongres - Budapešť 1989 a speleológia v Maďarsku