Record details

Title keyword
    Speleologii
Monograph
    Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings
    Povodňové riziko ve speleologii - Holštejn, prosinec 2004
Article
    Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy
    Laboratórny výskum v speleológii
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Využití stabilních izotopů ve speleologii