Record details

Title keyword
    Spinelidů
Article
    Krystalochemie spinelidů
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu