Record details

Title keyword
    Spraších
Article
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších