Record details

Title keyword
    Sprašové
Article
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Sufozní podzemní systém ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Zaniklé cihelny a významné sprašové odkryvy na listu Brno-sever