Record details

Title keyword
    Środkowej
Monograph
    Aktywne uskoki Europi Środkowej
    Aktywne uskoki Europy Srodkowej
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne
Article
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi