Record details

Title keyword
    Srpna
Monograph
    Česko-slovenská vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009 : abstrakty
Article
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    O přemýšlivém přírodovědci Janu Krejčím (28. února 1825 - 1. srpna 1887)
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech