Record details

Title keyword
    Středohoří
Monograph
    České středohoří
    České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100 000
    České středohoří v ohrožení
    Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
    Tertiary insects from the Krušné hory piedmont basins and volcanic areas of the České středohoří Mts. (Czech Republic)
Article
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
    AMS Fabric of Acid Alkaline Volcanics and Implications to Flow Mechanisns and Emplacement Mode: Examples from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe)near Velké Březno, České středohoří Mts
    Amygdale mineral paragenesis of trachybazalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts.
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Celadonite and Saponite Nodules from Tertiary Volcanic Breccia, České středohoří Mts
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Chráněná krajinná oblast České středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Clinopyroxenes in the cenozoic volcanics of the České středohoří Mts. : a review
    Contact aureole of the Roztoky monzodiorite intrusion, České středohoří Mts., Bohemia
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
    Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and the Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    Dálnice a Středohoří - neřešitelný problém?
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    Density models of Roztoky pseudotrachyte caldera in the České Středohoří Mts.
    Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Dyke swarm emplacement in the volcanic centre of the České středohoří Mts. (Böhmisches Mittelgebirge), Eger Rift, and its paleostress background
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Early Cambrian protolith ages for granulitic xenoliths from České středohoří Mts., northern Czech Republic
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag,Te) mineralization in theRoztoky volcanic centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-Ti oxides in selected volcanic rocks of the České středohoří Mts
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
    Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
    Geochemistry of subvolcanic alkaline rock series of the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts., Bohemia
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
    Geochemistry of the dyke rocks of the Roztoky n. Labem area (České Středohoří Mts., Czechoslovakia)
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
    Geophysical characteristics of the Roztoky volcanic centre, the České Středohoří Mts., Bohemia
    Geophysical Characteristics of the Roztoky Volcanic Centre, The České Středohoří Mts., Bohemia
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    The influence of climate on the České středohoří Mts. slope deformations - data analysis since the 18th Century
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří : nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří. Nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    K mineralogii Českého středohoří
    K poznání antropogenních transformací reliéfu Českého středohoří
    Kalcit v Českém středohoří
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains, Ohře (Eger) Graben, northern Bohemia
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, Northern Bohemia)
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Magnetic fabric of dikes and sills of the České Středohoří Mts. - preliminary results
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Minerály reyerit-zeofylitové skupiny v Českém středohoří
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    The Mode of Flow and Emplacement of a Trachyte Body of the České Středohoří Mts. Studied by Means of AMS and EBSD Techniques
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic)
    Morphology and genesis of zircon from the pseudotrachyte breccia of the Roztoky central caldera in České středohoří Mts.
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    A new species of the sleeper goby (Gobioidei, Eleotridae) from the České Středohoří Mountains (Czech Republic, Oligocene) and analysis of the validity of the family Pirskeniidae
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České Středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene plant megafossils and enviroment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    The Oligocene volcanic flora of Kunratice near Litoměřice, České středohoří Volcanic Complex (Czech Republic) - a review
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí hlava Hill, České středohoří Mts.
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Petrology and geochemistry of mantle xenoliths from České Středohoří Mts. and Lusatia, Bohemian Massif
    Petrology of the alkaline subvolcanic rocks from the Roztoky area (České středohoří Mts.)
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phonolite Weathering Profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and Sorption Properties of Clay Residues
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phonolitic and trachytic rocks in the České středohoří Mts., North Bohemia : petrology and geochemistry
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Pyroponosné diatrémy jihozápadní části Českého Středohoří
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains.
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Revision of the cyprinids from the Early Oligocene of the České středohoří Mountains, and the phylogenetic relationships of Protothymallus LAUBE, 1901 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae)
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
    Roztoky intrusive centre in the České středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    The Roztoky pseudotrachyte caldera in the České středohoří Mts., Czechoslovakia
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Sluší ti to jako dálnice Českému středohoří, miláčku. Esej o starých cestách, chůzi obnovující paměť a také o tom, jak obyvatelé Košic přijali zprávu o dobytí Tróje
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    The source of Cenozoic volcanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif
    The source of Cenozoic volkanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif
    Structural setting of the České středohoří Mts. volcanic centre, Bohemian Massif, central Europe
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České středohoří mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia (Preliminary report on a running research)
    Tectonic setting of the Ohře/Eger Graben between the central part of the České středohoří Mts. and the Most Basin, a regional study
    Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří
    Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
    Tertiary alkaline Roztoky Intrusive Complex, České středohoří Mts., Czech Republic: petrogenetic characteristics
    Tinguaitic dyke rocks from the Roztoky Volvanic Centre, České středohoří Mts., NW Bohemia
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zeolite-Bearing Trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts.: Petrography, Geochemistry and Amygdale Mineralogy
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy