Record details

Title keyword
    Středověku
Monograph
    Město a intelektuálové od středověku do roku 1848
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku
Article
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku