Record details

Title keyword
    Staříč
Article
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Induced seismic events in the Staříč and Paskov mine fields, Czech Republic
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Die Oberkreide-Ammoniten (Maastricht) aus dem Abteufen des Einziehschachts der Grube Staříč (Unterschlesische Decke, Äussere Karpaten)
    Occurence of Induced Seismic Events in Staříč and Paskov Mine Fields
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Siegenit z dolu Staříč
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
    Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
    Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč