Record details

Title keyword
    Stability
Monograph
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Mapa náchylnosti území k porusění stability svahů 25-22-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-09
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-10
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-15
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-13
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-18
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-19
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-20
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-24
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-25
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-04
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-05
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-02
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-03
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-04
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-07
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-08
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-09
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-12
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-13
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 25-22-15
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-05 Velké Karlovice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-18 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-22 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-23 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-11 Bystřice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-16 Milíkov
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 26-13-01
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994
Article
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Analogy in stability evaluation of high rockcutting slopes
    Analysis of Äspö Pillar Stability Experiment: Continuous thermo-mechanical model development and calibration
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza stability svahu pomocí random finite element method
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Application of coupled modelling to slope stability assessment
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Assessment of slope stability endangered by groundwater
    Assessment of the long-term stability of the repository far field
    Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Case Studies of Ground Stability Problems in Family Houses Construction
    Chyby v hodnocení stability skalních svahů pomocí stereografických sítí
    Comparison of aggregate stability within six soil profiles under conventional tillage using various laboratory tests
    Comparison of different probabilistic methods for predicting stability of a slope in spatially variable c-u soil
    Composition of Fluids and their Effect on Stability Fields of Silicate Minerals in Amphibolite Facies Metamorphic Rocks
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Conditions of the Rise and Hydrogeochemical Stability of Mineral Waters of the Levice Mineral Water Springs Line in the West Carpathians
    Coupled modelling of tunnel face stability
    Coupled modelling of tunnel face stability using Desai's theory and TFA.
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre: evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
    Difference in distributional patterns between benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages (Ordovician, Czech Republic), and possible consequences for faunal stability models
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Dynamic stability of rock slopes
    Dynamical stability of convection cells in the upper mantle
    Endangering of the dam stability of Palcacocha Lake by slope movements, in Peru
    Engineering deep cuts in granites related to slope stability ? Ground investigation results and reality
    Evidence for relative stability in terrestrial lowland faunas despite severe climate change at the Middle-Upper Pennsylvanian (Carboniferous) transition of paleotropical Euramerica: quantitative comparison of Cemetery Hill (Ohio) with fourteen penecontemporaneous Permo-Carboniferous Konservat-Lagerstätten
    Experimental and numerical modelling of the tunnel face stability
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    The Fate and Stability of Peatland Sulfur Stores as Determined through Stable Sulfur Isotopes and a Transplant Experiment
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Gas hydrates stability and the dynamics of taliks in the Mackenzie Delta, Canada
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
    Hydrothermal stability of geopolymers
    Hydrothermal stability of geopolymers
    Impact of Soil Micromorphology on Stability of Soil Structure and Soil Hydraulic Properties
    Increasing impact of anthropogenic activities upon natural slope stability
    Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
    Inexpensive long-term stability monitoring on railway cuttings in hard rock
    Inferred gas hydrate and permafrost stability history models linked to climate change in the Beaufort-Mackenzie Basin, Arctic Canada
    Influence of Initial Grain Size on Microstructural Stability and Rheology of a Dynamically Recrystallized Polycrystalline: Marble as a Case Study
    Influence of Initial Grain Size on Microstructural Stability and Rheology of a Dynamically Recrystallized Polycrystalline: Marble as a Case Study
    Influence of initial grain size on microstructural stability of dynamically recrystallized marble
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    Long-term stability of sea surface topography from TOPEX/POSEIDON altimetry
    Magnetic stability of power-plant fly ash in different soil solutions
    Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Methane gas hydrate stability models on continental shelves in response to glacio-eustatic sea level variations: examples from Canadian oceanic margins
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia
    Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia
    Modelling of the slope stability at Mosty u Jablunkova
    Některé aspekty řešení stability skrývkových svahů
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Onset and stability of gas hydrates under permafrost in an environment of surface climatic change - past and future
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Posúdenie stability lomových stien vo vápencovom lome Včeláre
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problems of slope stability in the North Bohemian brown-coal basin
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    A review of some methods for determining the in situ stress state from observations of borehole failure with applications to borehole stability and enhanced production in the North Sea
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Řešení stability skalních svahů
    Řešení stability svahu Jánského vrchu
    Řešení stability vysokých svahů
    Seasonal variability of soil aggregate stability
    The shape stability of reinforcing steel arch support in shotcrete tunnel lining
    The Shape stability of reinforcing Steel truss support in shotcrete in Tunnelling
    The Skeleton of Landscape Ecological Stability
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Slope stability monitoring in the forefield of the open pit mine ČSA, Northwest Bohemia
    Slopes stability of Žilina Water Plant
    Soil micromorphological study for assessment of soil porous system, soil hydraulic properties and structure stability
    Soil micromorphology, soil structure stability and soil hydraulic properties
    Some comments on dynamic stability of rock slopes
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Stability Complex Deterioration of a Rock Arch - Case History of the Pravčická brána
    Stability in geotechnics using the free hexagon method
    The Stability Investigations of the Rock Massif Čertova stěna - Devil's Wall
    Stability of Arsenic Species in Soils Contaminated Naturally and in an Anthropogenic Manner
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stability of Erzgebirge mountain slopes above brown coal open-pit mines
    The stability of isothermal and natural remanent magnetic polarization under elastic deformation of rocks
    Stability of opencast bottom: its determination on models from equivalent materials
    Stability of period and quality factor of free core nutation
    Stability of source mechanisms inverted from P-wave amplitude microseismic monitoring data acquired at surface
    Stability of source mechanisms inverted from P-wave amplitude microseismic monitoring data acquired at the surface
    Stability of suspension bridges in lateral wind
    Stability of tunnel heading using coupled modeling
    Stability of tunnel heading using coupled modelling
    Stability problems in road and pipeline constructions and their mitigation - examples from Sakhalin and Azerbaijan
    Stability Problems of a Medium Weakened by Construction Works
    Stability problems of a medium weakened by construction works
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Static determination of stability of the intermediate beds in open-pit mines of Sokolov brown coal basin
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium teplotní stability přírodního thomsonitu
    Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite
    Terestrial ecosystem stability in the Serpukovian (Namurian) to Bashkirian (Langsettian) of the Silesian Basin, Czech Republic
    Tunel face stability as a function of the purchase length
    Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Use of GIS technology for slope stability modelling at a regional scale
    The use of ground Geophysical methods in investigation of stability of south-eastern slopes of the Krušné hory Mts. (North Bohemia brown coal district)
    Uzemni systemy ekologicke stability
    Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava
    Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách
    Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech