Record details

Title keyword
    Stanici
Article
    Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO
    Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
    Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
    Vývoj poklesové zóny na stanici metra Národní třída a její výpočet
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)