Record details

Title keyword
    Stará
Monograph
    17. Celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná 2004
    Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 4-7 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts.
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Brandýs n. L. - Stará Boleslav 13-13, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Brandýs n.L. - Stará Boleslav 13-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Brandýs n.L. - Stará Boleslav 13-13, 1 : 50 000
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
    Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 21-423 Stará Lhota - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
    Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného seminára, Stará Lesná 2004
Article
    Baconova Nová Atlantida: velmi stará zmínka o speleoterapii
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity?
    Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav - Děkanská zahrada
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from the Stara Planina Mountain (eastern Serbia)
    Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from the Stara Planina Mountain (eastern Serbia)
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Palaeoecological, geological and geomorphological reseaech of the sediments in a former lake Stará jímka
    Palaeoecological, geological and geomorphological research of the sediments in a former lake Stará Jímka (Bohemian/Bavarian Forest)
    Palaeogeoecological research of the sediments in a former lake Stará jímka (Bohemian/Bavarian Forest)
    Preliminary results of geomorphological research and pollen analysis in the Stará jímka area (the Bohemian Forest)
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Stará jímka - fossil records in the sediments of the Late Glacial
    Stará Jímka - palaeoecology and geomorphological research (the Bohemian Forest)
    Stará Jímka Lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian Forest
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Stará Jímka Lake - resources of information about Late-Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Štruktúrny vrt SV-1 (Stará Voda)
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku