Record details

Title keyword
    Staré
Monograph
    Die geologische Situation im Bereich des grossmahrischen Zentrums von Staré Město-Uherské Hradiště
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Staré Hamry 25-24, 1 : 50 000
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Böhmen (Mitteleuropa)
    Oblast Staré Město - Geoturistické zajímavosti
    Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva
    Sbohem, staré řeky
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
    Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
    Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy
Article
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Barevné fajánsové korálky z pyramidových polí doby Staré říše: technologie a složení
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Dějiny staré miliardu let
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) umělé mrtvé rameno řeky Moravy
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav)
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    The flora of the Staré Sedlo Formation and its relation to the floras of the Eocene and Oligocene in the southern part of the GDR
    The flora of the Staré Sedlo Formation in West Bohemia, Upper Eocene
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
    Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
    Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Die Geomorphologie der Talaue der March zwischen der Napajedla-Pforte und dem Zusammenfluss mit der Thaya (zum Naturmilieu in der Umgebung von Mikulčice und Staré město)
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Metamorphic evolution of the amphibolites from the Polish part of the Staré Město Zone (SW Poland, Sudetes)
    Metamorphism of Amphibolites from the Polish Part of the Staré Město Zone
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Mid-Late Devonian arc-type magmatism in the Bohemian Massif: Sr and Nd isotope and trace element evidence from the Staré Sedlo and Mirotice gneiss complexes, Czech Republic
    Mid-late Devonian plutonic activity in the Bohemian Massif: U-Pb zircon isotopic evidence from the Staré Sedlo and Mirotice gneiss complexes, Czech Republic
    Nález železnaté hmoty a niklového železa u Staré Říše
    Nálezy železnaté hmoty u Staré Říše
    Nerostné suroviny staré Kréty
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Westböhmen und ihre Beziehungen zu den eozänen und oligozänen Floren im südlichen Teil der DDR
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
    Petrology and Tectonic Significance of Spinel Metaperidotites at an Interplate Thrust Boundary (Staré Město Belt)
    Petrology of amphibolites of the Polish part of the Staré Město Zone
    Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Staré banské diela v Perneku
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Staré doly v Kutné Hoře a problematika životního prostředí
    Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
    Staré hutě v Obřím dole v Krkonoších
    Staré hutnictví stříbra
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Staré řeky Miloše Spurného kdysi, tehdy a po třiceti letech
    Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně
    Structures and metamorphism in metapelites of the Staré Město Belt near Bielice, the Sudetes, SW Poland
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Tectonics of the area Staré Město pod Sněžníkem - Branná - Hanušovice, Northern Moravia
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Vrtné soupravy staré Číny
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Vývoj labské nivy u Staré Boleslavi v minulosti
    Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic)
Serial
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi