Record details

Title keyword
    Starý
Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
Article
    Day 3, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)