Record details

Title keyword
    Starších
Monograph
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
Article
    Biostratigrafické a paleomagnetické doklady starších fází krasovění v oblasti klasického Krasu
    Metodologické problémy starších nálezů orientálních mincí v Českých zemích: Kelčský případ
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách