Record details

Title keyword
    Staršieho
Article
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika